Koniec z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia!

Zmiana przepisów Kodeksu Pracy, która weszła w życie od 22 lutego stopniowo kończy możliwość stosowania klauzuli 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku umów zawieranych na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy. Przypomnijmy: do tej pory umowa na czas określony mogła być wypowiadana tylko gdy była zawarta na ponad 6 miesięcy oraz gdy strony zawarły w umowie … Więcej

Czy wiesz, że istnieją granice potrąceń obligatoryjnych z wynagrodzenia?

Pamiętam doskonale dzień, w którym miałam swój pierwszy dyżur kadrowy, a  pani pracująca pierwszy miesiąc  przyszła, żeby zgłosić, że dostała zbyt małe wynagrodzenie. Nie chciała słuchać, unosiła głos, przekrzykiwała… Dopiero po około 20 minutach takiego monologu dotarło do niej moje pytanie o zajęcie komornicze. Pracownica miała zajęcie komornicze, które znacznie zmniejszyło wpływ na konto! Kodeks … Więcej

Ograniczenia w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Praca tymczasowa jako trójstronny układ pomiędzy trzema podmiotami: pracownikiem, agencją pracy oraz przedsiębiorstwem korzystającym z usług agencji pracy tzw. pracodawcą użytkownikiem podlega ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.   W rozdziale drugim rzeczonej ustawy znajdziemy pewne ograniczenia w stosowaniu pracy tymczasowej: Zakaz zatrudniania pracowników tymczasowych przy pracach szczególnie niebezpiecznych, np. … Więcej

E- zwolnienia

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie nowe przepisy, które będą umożliwiały lekarzom wystawianie zwolnień lekarskich w wersji elektronicznej, tzw. e-zwolnienia. Zniesiony zostanie tym samym dotychczasowy obowiązek przekazywania zwolnienia lekarskiego pracodawcy (płatnikowi składek) przez chorego. Pracodawca otrzyma informację o niezdolności pracownika do pracy logując się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Ustawodawca przewidział … Więcej

Wynagrodzenie za czas pracy w nadgodzinach

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia. Jego wysokość jest uzależniona od tego, kiedy i w jakiej sytuacji „powstały” nadgodziny. Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia należy się za pracę: -w godzinach nadliczbowych przypadającą w godzinach nocnych, -w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy (zgodnie … Więcej

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym

Zdarzają się sytuacja, które uprawniają pracownika do rozstania z pracodawcą w trybie natychmiastowym. Warto jednak pamiętać, iż swoją decyzję pracownik będzie musiał uzasadnić w oparciu o obowiązujące przepisy, gdyż pracodawca ma prawo wystąpić do sądu pracy, który każdorazowo bada i ocenia okoliczności, które towarzyszyły danej sprawie. Kodeks Pracy w artykule 55 ściśle określa możliwe powody … Więcej

Zwolnienie lekarskie a tzw. okres wyczekiwania

Zdarzają się sytuacje, gdy pracownik który nie przepracował 30 dni dostarcza pracodawcy zwolnienie lekarskie. W takiej sytuacji powinien pamiętać, że prawo do wynagrodzenia chorobowego nabywa po tzw. okresie wyczekiwania, który to oznacza konieczność nieprzerwanej pracy przez 30 dni. Inaczej sytuacja wygląda u osób, u których przerwa w zatrudnieniu nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana … Więcej

Kody na zwolnieniu lekarskim

Na druku ZUS ZLA lekarz wpisuje pewne dane o przyczynie niezdolności, które wpływają na wysokość Twojej pensji! kod A – oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nie przekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą. kod B – oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży, kod C – … Więcej

Urlop okolicznościowy

Pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę mogą skorzystać z przywileju urlopu okolicznościowego w przypadku zaistnienia ważnych spraw rodzinnych dotyczących ślubu, narodzin dziecka, czy śmierci bliskiej osoby. Korzystającemu z urlopu okolicznościowego przysługuje pełne wynagrodzenie za pracę za ten dzień/dni, tj: 2 dni- w razie ślubu lub urodzenia się dziecka pracownika 2dni- w razie śmierci i … Więcej

Dodatkowy urlop z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy 2 dni opieki nad dzieckiem przysługują łącznie obojgu rodzicom/opiekunom dziecka. Rodzice/ opiekunowie mogą zatem ustalić, które z nich skorzysta z przywileju 2 dni … Więcej