Czy outsourcing pracowniczy jest opłacalny?

Przez ostatnie lata w wielu dziedzinach rejestrowano wzrost popytu na wykwalifikowanych pracowników.  Wiąże się to ze skokiem gospodarczym oraz niżem demograficznym, co z kolei prowadzi do braków kadrowych.  Dlatego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na tak zwany outsourcing pracowniczy, który ma na celu dopełnienie kadry pracowniczej.

outsourcing pracowniczy- kilka faktów

Krajowi biznesmeni muszą zderzyć się z dużą zmiennością na tle politycznym i społecznym. Najskuteczniejszym sposobem na poradzenie sobie z deficytami kadrowymi może okazać się outsourcing pracowniczy. Działanie to polega na korzystaniu z kwalifikacji pracowników bez ich zatrudniania. Sprawę selekcji pracowników można scedować na agencję pracy tymczasowej. Jest to praktyczne rozwiązanie pod wieloma względami. Dzięki agencji, przedsiębiorca nie ponosi dodatkowych wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika tymczasowego.Wydatek jaki ponosi przedsiębiorstwo wiąże się tylko z opłaceniem usług agencji pracy tymczasowej. Rozwiązanie to również oszczędza cenny czas pracowników z działu kadr. Pracownicy zewnętrzni zatrudniani są wyłącznie wtedy gdy firma wymaga dodatkowej siły roboczej, dzięki czemu zauważa się spore oszczędności. Ponadto, outsourcing pracowniczy jest bardzo atrakcyjny dla osób, które chcą dorobić sobie do pensji.

Czy outsourcing pracowniczy ma jakieś wady?

Może wydawać się, że taka metoda zatrudniania pracowników nie ma wad. Należy jednak pamiętać że pracownik z zewnątrz nie zna obyczajów panujących w firmie. Nie będzie on również znał misji przedsiębiorstwa. Niewielka liczba wad sprawia, że outsourcing pracowniczy cieszy się coraz większą popularnością. Można przewidywać, iż outsourcing pracowniczy co roku będzie jeszcze bardziej popularny.