Fundament postępowania i umocowanie prawne komornika

Egzekwowanie należności od zadłużonych podmiotów i osób finalizuje egzekucja komornicza. Przeprowadza się to przy pomocy kroków bezpośrednich – egzekucja długów następuje poprzez zajęcie i licytację majątku obciążonych. Należy mieć na uwadze fakt, że komornik funkcjonuje na mocy postanowienia wymiaru sprawiedliwości.

Konieczny tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności

By wyegzekwować należności od wierzyciela, potrzebny jest tytuł wykonawczy. Zajęcie komornicze może nastąpić dopiero po wydaniu tytułu egzekucyjnego, którym są wyroki instytucji sądowych. Razem z tytułem musi zostać także dodana klauzula wykonalności, poświadczająca, że wydany tytuł nadaje się do przymusowego wykonania przez komornika.

Czy komornik zlicytuje co mu się podoba?

Komornik nie działa w próżni, z tego powodu powinien wykonywać czynności razem z wierzycielem. Wszystkie czynności nieodmiennie muszą być na poziomie wnioskowanym przez starającego się o odzyskanie należności. Najpierw pojawia się wniosek od roszczeniodawcy, który oznajmia, co może zrealizować komornik, by zaspokoić wierzytelność.

Przystępując do egzekucji komornik może zabezpieczyć te składniki:
– obiekty ruchome, które spienięża w czasie licytacji komorniczej.
– domy, parcele itp. również przeznaczone na licytację.
– dochody z tytułu wynagrodzenia, chociaż z pewnymi zastrzeżeniami. Nie może to być wysokość ponad pensję minimalną. Przy alimentach komornik może zająć 3/5 zarobków na podstawie umowy o pracę i w tym przypadku minimalne wynagrodzenie nie jest chronione.
– gdy dłużnik pobiera emeryturę lub rentę – 25% tego świadczenia.
– środki na koncie jednak bez kwoty do wysokości trzech kwot miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce bez nagród z zysku.
akcje lub udziały.
 

Licytacja komornicza – co na to zaradzić

Aby uchronić się obrony przed licytacją, zadłużony ma ścieżkę ubiegania się o status bankruta. Składając wniosek do sądu można ubiegać się o tzw. upadłość konsumencką. Mnóstwo kancelarii prowadzi tego typu sprawy, zatem powinno wystarczyć wpisanie w oknie Google’a hasła „upadłość konsumencka łódź” (lub dowolne miasto, istotne, by szukać najbliżej miejsca zamieszkania). Warto zauważyć, że sam wniosek o upadłość konsumencką nie wycofuje egzekucji komorniczej. Jedynie formalnie dokonany werdykt o przyznaniu statusu upadłości cofa kolejne etapy zajmowania komorniczego. Ogłoszenie upadłości niestety nie przywróci uprzednio odebranych i zlicytowanych ruchomości i nieruchomości. Upadłość pozostaje optymalnym rozwiązaniem dla osób w dramatycznym położeniu finansowym.