Problem z niezapłaconymi alimentami? Przeczytaj, jak interweniować

Powikłane relacje i zależności – tak często kończy się rozwód. Może być też jeszcze trudniej, gdy rozłączonej rodzinie mamy dzieci. Zwykle mieszkają one z jedną stroną, z określonymi spotkaniami u drugiego rodzica. Sędzia na rozprawie decyduje także o zadysponowaniu alimentów na dzieci. W jaki sposób można szybko i sprawnie wyegzekwować zasądzone alimenty na dziecko?
Jak dopilnować realizacji obowiązku alimentacyjnego

Alimenty są zobowiązaniem łożenia środków utrzymania, a niekiedy również środków wychowania. W przypadku gdy małoletni nie jest w stanie finansować się samodzielnie wydatki na z tytułu jego utrzymania i gwarancji przyszłości spoczywa na rodzicach. Prawo nie określa tu żadnej granicy wieku. Kiedy mogą zostać zasądzone obowiązek alimentacyjny? Dzieje się to zazwyczaj przy:

– w rozprawach o przyznanie alimentów;
– w sprawie o rozwód;
– w ramach wydania decyzji o separacji;
– w przypadku ugody od sądu lub mediatora;
– postępowaniu zabezpieczającym;
– w ramach potwierdzonej notarialnie deklaracji rodziców, której przed sądem należy nadać wykonalność.

Co począć, gdy rodzic nie poczuwa się do przekazywania należności?

Pierwszą instytucją, do której należy się zgłosić z wnioskiem o egzekucję alimentów, jest kancelaria komornika. Jego interwencja może pomóc odzyskać alimenty zasądzone przez wymiar sprawiedliwości oraz należące do sądowych uzgodnień. Egzekwuje on także pieniądze ustalone w ugodzie sądowej bądź ugodzie na skutek mediacji, a także alimenty określone w umowie alimentacyjnej przygotowanej przed notariuszem, której skład sędziowski przyznał klauzulę wykonalności. Aby mógł on rozpocząć swoje czynności, należy mieć wniosek o postępowanie komornika oraz zatwierdzenie go, wydane przez sąd. Niestety oprócz spraw w sądzie jest jeszcze wiele komplikacji, jakie niesie ze sobą rozwód Kraków na przestrzeni lat okazał się miastem, w którym podobne rozprawy przeprowadza się ze zwiększoną liczbą rozstrzygnięć.

Odzyskiwanie alimentów za sprawą egzekucji komorniczej…

Po złożeniu wniosku powinno się dostarczyć komornikowi również całą bazę danych o osobie, u której przewidziano wypłacenie zasądzonych świadczeń. Gdybyśmy tego nie wiedzieli, komornik powinien sam ustalić adres dłużnika, miejsca zatrudnienia i jego dochodów. Gdyby i to się nie udało, obowiązek zgromadzenia danych przechodzi na organa ścigania. Brak skutku egzekucji nie może być przyczynkiem do zrezygnowania z postępowania.